Комбинирано онлайн състезание на Учебен център "Регалия" по български език и математика за учениците от 6. клас

В края на всяка учебна година Учебен център "Регалия" организира състезание за учениците от 6. клас. В него могат да участват ученици от цялата страна.

Състезанието е в две части (български език и математика) - тестови задачи с избираем отговор.

За участие в онлайн състезанието е необходима регистрация на сайта. Регистрацията е безплатна и отнема съвсем малко време.

Награди:
Класиралите се на първите три места получават книга по избор от каталога на издателство Регалия 6.

За участници в гр. София по същото време състезанието се провежда в Института по математика и информатика на БАН.

Комбинирано състезание по български език и математика за учениците от 6. клас

Дата на провеждане: 3 юни 2017 г. (събота)
Време на провеждане: от 10.00 часа до 11.00 часа
Формат на състезанието: две части по 30 минути (български език и математика) - тестови задачи с избираем отговор.

Награди:
Класиралите се на първите три места получават книга по избор от каталога на издателство Регалия 6.

За да участвате в състезанието, е необходима регистрация на сайта. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

За участници в гр. София по същото време състезанието ще се проведе в Института по математика и информатика на БАН.

Комбинирано състезание по български език и математика за учениците от 6. клас, 2016 г.

Състезанието е проведено на 28 май 2016 г. За да решите задачите от състезанието, е необходима регистрация на сайта. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Комбинирано състезание по български език и математика за учениците от 6. клас, 2015 г.

Състезанието е проведено на 30 май 2015 г.

За да решите задачите от състезанието, е необходима регистрация на сайта. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Комбинирано състезание по български език и математика за учениците от 6. клас, 2014 г.

Състезанието е проведено на 1 юни 2014 г.

За да решите задачите от състезанието, е необходима регистрация на сайта. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време. 

 

Комбинирано състезание по български език и математика за учениците от 6. клас, 2013 г.

Състезанието е проведено на 2 юни 2013 г.

За да решите задачите от състезанието, е необходима регистрация на сайта. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.