Описание на курса

Предлагаме Ви практически курс за подготовка за изпита за външно оценяване по математика за 7. клас.

Изпитът по математика за външно оценяване за 7. клас се състои от два модула, като първият модул включва 16 задачи с избираем отговор и 4 със свободен. Предлаганият курс е предназначен за затвърждаване на уменията, необходими за решаване на задачите с избираем отговор.

Включени са типови задачи в различни варианти, като по-голямата част от тях са с кратки решения.

С помощта на този практикум учениците ще видят различни варианти на изпитни задачи и ще подобрят уменията си за решаването им, като крайната цел е постигане на максимален резултат на изпита.

Обучение чрез практика

От база данни с различни по сложност примерни изпитни задачи се генерират по случаен начин тестови варианти по математика за 7. клас. Всеки вариант съдържа 16 задачи с избираем отговор по формата на I модул на изпита. След приключване на всеки опит може да се видят верните отговори на задачите и кратки решения към тях. Може да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват.

Базата със задачи, която използваме, е достатъчно пълна, за да покрие материала от изпитната програма по математика, включен в първите 16 задачи от I модул на изпита за външно оценяване.

Задачи по теми от учебно-изпитната програма за 7. клас

1. Рационални числа. Действия с рационални числа. Свойства на числови равенства и неравенства.
2. Свойства на равенства и неравенства, пресмятане с параметър.

3. Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение. Разлагане на многочлени на множители.
4. Линейни уравнения с едно неизвестно, ax + b = c, и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания.
5. Линейни неравенства с едно неизвестно и неравенства, свеждащи се към тях.
6. Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави. Успоредни прави – признаци и свойства.
7. Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник. Неравенство на триъгълника. Определения.
8. Задачи с диаграми. Моделиране с изрази, формули. 
9. Текстови задачи за пресмятане I (задачи за числа, задачи от движение, задачи от работа).
10. Текстови задачи за пресмятане II (%, част от цяло. . . ). 
11. Уравнения и неравенства от по-висока степен свеждащи се до линейни. Модулни уравнения. 
12. Тъждественост на изрази. Изрази от по-висока степен. Разлагане на многочлени на множители.
13. Текстови задачи. Моделиране с линейни уравнения и неравенства.
14. Еднакви триъгълници. Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника.
15. Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса. Задачи за пресмятане в триъгълник.
16. Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб. Четириъгълници.

Цена и начини на плащане

Този практикум е достъпен за учениците, които посещават курса по математика на Учебен център "Регалия" за 7. клас.

Цената на практикума за неограничен достъп, с продължителност до изпита по математика, за ученици, които не посещават курса на Учебен център "Регалия", е 40 лв.

Общата цена при закупуване на практикума по български език и литература и практикума по математика е 60 лв.

Начини на плащане:

- в брой, в офиса на учебния център (вижте на картата);

- с банков превод в полза на:

ЕТ "Регалия стил"
Банка: "Юробанк България" АД
клон София, офис Дървеница
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG94BPBI79401032508202
Основание: Практикум по математика за 7. клас и името на ученика.

Може да превеждате от е-pay -> банкова сметка.

След като извършите плащането е необходимо да изпратите e-mail съобщение на адрес regalia@abv.bg, съдържащо името на ученика и курса, в който да бъде включен.

За допълнителна информация – тел. 02 979 38 42, 0888 428 444.

Вижте Примерен тест

Курсът ще бъде достъпен след 5 януари 2018 г.

Включените задачи покриват целия изпитен материал. Ето защо препоръчваме активна работа на финалния етап на подготовката.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.