Този курс е предназначен за учениците от 4. клас на Учебен център "Регалия". В него периодично ще бъдат предлагани тренировъчни тестови варианти за подготовка за математически състезания и кандидатстване в математически гимназии след 4. клас.

Регистрацията в сайта за електронно обучение на учениците от курса се прави от Учебния център.