Всеки ден до датата на изпитите за външно оценяване ви предлагаме по една нова тестова задача по български език, по литература и по математика за 7. клас. Надяваме се тези задачи да ви помогнат да се представите по-добре на конкурсните изпити.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.