Този курс е предназначен за учениците на Учебен център "Регалия". В него периодично ще бъдат предлагани тренировъчни тестови варианти за подготовка за кандидатстване след 7. клас.


Курсът е задължителен за учениците на Учебен център Регалия.

Регистрацията в сайта за електронно обучение на учениците от курса се прави от Учебния център. Учениците, които не са съобщили своя e-mail адрес, да го направят, за да бъдат регистрирани на сайта.

Курсът ще бъде достъпен след 15 септември 2016 г.

Този курс е предназначен за учениците на Учебен център "Регалия". В него периодично ще бъдат предлагани тренировъчни тестови варианти за подготовка за кандидатстване след 7. клас.


Курсът е задължителен за учениците на Учебен център Регалия.

Регистрацията в сайта за електронно обучение на учениците от курса се прави от Учебния център. Учениците, които не са съобщили своя e-mail адрес, да го направят, за да бъдат регистрирани на сайта.

Курсът ще бъде достъпен след 15 септември 2016 г.

Входно ниво по български език и литература и математика за учениците от курса за 7. клас на Учебен център "Регалия".