Единният приемен изпит се провежда под формата на тест, състои се от две части и включва три модула:

Обща част:

 • модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса);
 • модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса).

Специална част - по избор (40 въпроса):

 • модул 3 - "Български език и литература";
 • модул 3 - "Математика";
 • модул 3 - "География на България";
 • модул 3 - "История на България".

Кандидат-студентите решават тестове от двете части. Общата част е задължителна за всички, а специалната част е по избор. Това означава, че ако сте избрали да кандидатствате например с "География на България", вие решавате тестове от двата модула на общата част и "География на България" от специалната част.

Общата продължителност на ЕПИ (обща и специална част) е 3 (три) астрономични часа. Между общата и специалната част не се предвижда почивка.

Предлаганите пробни изпити са примерни. Целта им е предварителна проверка на знанията и по никакъв начин резултатът от тях не влияе върху класирането в УНСС.


 

Регламент

За всеки въпрос има 5 възможни отговора, от които само един е верен.
За всеки верен отговор се получават 4 точки, а за всеки грешен се отнема 1 точка. За непопълнен отговор не се дават точки.

Указания за работа

Изпитът започва след натискане на бутона "Започване на теста сега".

Основният екран, с който работят учениците, служи за отговаряне на въпросите. Екранът се състои от 2 (две) части:

 

 • Навигационна част - за избор на въпрос. Представлява последователност от 80 номера на въпроси. Под тях е посочено оставащото време до края на изпита.
 • Съдържание на отделните въпроси - появява се след кликване върху номер на въпрос от навигационната част. Всеки въпрос има пет възможни отговора, от които само един е верен.

Верният отговор се посочва чрез избор на един от петте бутона. Ако не бъде избран нито един от отговорите, въпросът остава без посочен отговор. Избраният отговор може да се променя.

Изпитът приключва:

 • по желание на ученика: С натискане на бутона "Продължи" (след последния въпрос) се появява екран, на който може да се види състоянието на всеки един от въпросите. Ученикът има две възможности - чрез бутоните "Връщане към изпълнението" и "Предаване на всичко и приключване";
 • автоматично, след изтичане на времето за провеждане на изпита.

След приключване на изпита може да се видят дадените отговори, верните отговори с коментари към тях и резултатът като брой точки.


Таксата за един пробен ЕлЕПИ е 8 лв.

Информация за начина на плащане

- в брой, в офиса на учебния център:

София 1113, ул. "Акад. Бончев" бл. 8,
Институт по математика и информатика, стаи 214, 220 

(вижте на картата);

- с банков превод в полза на:

име на получателя: "РЕГАЛИЯ ГРУП" ООД
"Юробанк България" АД
IBAN BG22BPBI79401084081003
BIC BPBIBGSF

Основание: Пробен изпит за УНСС - предмет ("Български език и литература", "История на България" или "География на България") и името на ученика.

Може да превеждате от е-pay -> банкова сметка.

След извършване на плащането е необходимо да изпратите e-mail съобщение на адрес regalia@abv.bg, съдържащо имената на ученика; курса, за който е платено; училището, в което учи, както и телефонен номер за връзка.

До 24 часа след получаване на плащането ще бъдeте включени в курса.

За допълнителна информация – тел. (02)979-38-42 ; 0888 428 444.

Единният приемен изпит обхваща 80 въпроса, състои се от две части и включва три модула:

Обща част:

 • модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса);
 • модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса).

Специална част: 

 • модул 3 - "История на България" (40 въпроса).

Общата продължителност на изпита (обща и специална част) е 3 (три) астрономични часа. Между общата и специалната част не се предвижда почивка.

Единният приемен изпит обхваща 80 въпроса, състои се от две части и включва три модула:

Обща част:

 • модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса);
 • модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса).

Специална част: 

 • модул 3 - "Български език и литература" (40 въпроса).


Общата продължителност на изпита (обща и специална част) е 3 (три) астрономични часа. Между общата и специалната част не се предвижда почивка.

Единният приемен изпит обхваща 80 въпроса, състои се от две части и включва три модула:

Обща част:

 • модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса);
 • модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса).

Специална част: 

 • модул 3 - "География на България" (40 въпроса).


Общата продължителност на изпита (обща и специална част) е 3 (три) астрономични часа. Между общата и специалната част не се предвижда почивка.