Изпитен практикум по български език и литература за зрелостници

Описание на курса

Предлагаме Ви практически курс за подготовка за държавния зрелостен изпит по български език и литература.

Включени са тестови задачи с избираем отговор по български език и по литература по формата на държавния зрелостен изпит.

Екипът от нашите преподаватели подготви обяснения и коментари към почти всички задачи по български език. По този начин учениците могат не само да проверят, но и да допълнят своите знания.

От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин тестови варианти по български език и литература за зрелостници. След приключване на всеки опит се виждат верните отговори на задачите, както и коментарите към тях. Може да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Обучение чрез практика

Всеки тестови вариант съдържа 24 различни по сложност въпроса, които по формат съответстват на задачите по български език и литература в теста за ДЗИ. Времето за работа върху тях е 45 минути. След приключване на теста се виждат посочените от ученика отговори и верните отговори на всяка от задачите. 

Могат да се генерират неограничен брой тестове.

Базата с въпроси, която използваме, е достатъчно пълна и покрива материала от изпитната програма по български език и литература.

Вижте Примерен тест

Теми по български език

1. Правописни норми
2. Граматични норми
3. Пунктуационни норми
4. Лексикални норми

Произведения от учебно-изпитната програма за зрелостници

Христо Ботев "Майце си";
"Към брата си";
"Елегия";
"До моето първо либе";
"На прощаване в 1868 г.";
"Борба";
"Хаджи Димитър";
"Моята молитва";
"Обесването на Васил Левски"
Иван Вазов "Българският език";
"Отечество любезно, как хубаво си ти!";
"При Рилския манастир";
"Елате ни вижте";
"Левски";
"Кочо";
"Паисий";
"Опълченците на Шипка";
"Линее нашто поколение";
"Чичовци";

"Под игото";
"Дядо Йоцо гледа"
Алеко Константинов "Разни хора, разни идеали";
"Бай Ганьо"
Пенчо Славейков "Ни лъх не дъхва над полени";
"Спи езерото";
"Самотен гроб в самотен кът";
"Ралица";
"Cis moll"
Пейо Яворов "Градушка";
"Заточеници";
"Ще бъдеш в бяло";
"Две хубави очи";
"Стон";
"Сенки";
"Песента на човека";
"Две души";
"Маска"
Елин Пелин "Ветрената мелница";
"На оня свят";
"Задушница";
"Мечтатели";
"Косачи";
"Андрешко";
"Занемелите камбани";
"Чорба от греховете на отец Никодим";
"Гераците"
Димчо Дебелянов
"Черна песен";
"Пловдив";
"Да се завърнеш в бащината къща";
"Помниш ли, помниш ли тихия двор";
"Спи градът";
"Миг";
"Един убит";
"Тиха победа";
"Сиротна песен"
Христо Смирненски
"Да бъде ден";
"Ний";
"Йохан"
"Юноша";
"Цветарка";
"Стария музикант";
"Зимни вечери"
Гео Милев
"Септември"
Атанас Далчев
"Прозорец";
"Болница";
"Стаята";
"Повест";
"Къщата";
"Книгите";
"Камък";
"Дяволско"
Елисавета Багряна
"Стихии";
"Кукувица";
"Потомка";
"Вечната"
Йордан Йовков "Песента на колелетата";
"Серафим";
"Последна радост";
"Другоселец";
"Албена";
"Шибил";
"Индже";
"През чумавото"
Никола Вапцаров "Вяра";
"Писмо";
"Песен за човека";
"Сън";
"История";
"Завод";
"Кино";
"Прощално";
"Борбата е безмилостно жестока"
Димитър Димов "Тютюн"
Димитър Талев "Железният светилник"

В практикума са включени въпроси от всички произведения от програмата.

Цена и начини на плащане

Този практикум е достъпен за учениците, които посещават курса по БЕЛ на Учебен център "Регалия" за 12. клас.

Цената на практикума за неограничен достъп, с продължителност до зрелостния изпит по български език и литература, за ученици, които не посещават курса на Учебен център "Регалия", е 80 лв.

Начини на плащане:

- в брой, в офиса на учебния център (вижте на картата);

- с банков превод в полза на:

ЕТ "Регалия стил"
Банка: "Юробанк България" АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG94BPBI79401032508202
Основание: Практикум по български език и литература за зрелостници и името на ученика.

Може да превеждате от е-pay -> банкова сметка.

След като извършите плащането, е необходимо да изпратите e-mail съобщение на адрес regalia@abv.bg, съдържащо името на ученика; курса, за който е платено; училището, в което учи, както и телефонен номер за връзка.

До два работни дни след получаване на плащането ще бъдате включени в курса.

За допълнителна информация – тел. 02 979 38 42, 0888 428 444.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.