Изпитен практикум по български език и литература за зрелостници

Описание на курса

Предлагаме Ви практически курс за подготовка за държавния зрелостен изпит по български език и литература.

Включени са тестови задачи с избираем отговор по български език и по литература по формата на държавния зрелостен изпит.

Екипът от нашите преподаватели подготви обяснения и коментари към почти всички задачи по български език. По този начин учениците могат не само да проверят, но и да допълнят своите знания.

От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин тестови варианти по български език и литература за зрелостници. След приключване на всеки опит се виждат верните отговори на задачите, както и коментарите към тях. Може да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Обучение чрез практика

Всеки тестови вариант съдържа 24 различни по сложност въпроса, които по формат съответстват на задачите по български език и литература в теста за ДЗИ. Времето за работа върху тях е 45 минути. След приключване на теста се виждат посочените от ученика отговори и верните отговори на всяка от задачите. 

Могат да се генерират неограничен брой тестове.

Базата с въпроси, която използваме, е достатъчно пълна и покрива материала от изпитната програма по български език и литература.

Теми по български език

 • Текстът в различните социокултурни сфери
 • Текстът и речевата ситуация
 • Структурна организация на текста
 • Жанрови и стилови характеристики на текста
 • Книжовноезикови норми (правописна, граматична, лексикална, пунктуационна)
 • Стилистична грешка и стилистичен ефект
 • Аргументативен и стандартизиран текст

Теми по литература

 • Родното и чуждото
  • „Железният светилник“ (Д. Талев)
  • „Бай Ганьо журналист“ (А. Константинов)
  • „Балкански синдром“ (Ст. Стратиев)
 • Миналото и паметта
  • „Паисий“ (Ив. Вазов)
  • „История“ (Н. Вапцаров)
  • „Ноев ковчег“ (Й. Радичков)
 • Обществото и властта
  • „Борба“ (Хр. Ботев)
  • „Андрешко“ (Елин Пелин)
  • „Приказка за стълбата“ (Хр. Смирненски)
 • Животът и смъртта
  • „До моето първо либе“ (Хр. Ботев)
  • „Новото гробище над Сливница“ (Ив. Вазов)
  • „Крадецът на праскови“ (Ем. Станев)
 • Природата
  • „При Рилския манастир“ (Ив. Вазов)
  • „Градушка“ (П. Яворов)
  • „Спи езерото“ (П. П. Славейков)
 • Любовта
  • „Аз искам да те помня все така“ (Д. Дебелянов)
  • „Колко си хубава!“ (Хр. Фотев)
  • „Посвещение“ (П. Дубарова)
 • Вярата и надеждата
  • „Спасова могила“ (Елин Пелин)
  • „Молитва“ (А. Далчев)
  • „Вяра“ (Н. Вапцаров)
 • Трудът и творчеството
  • „Ветрената мелница“ (Елин Пелин)
  • „Песента на колелетата“ (Й. Йовков)
  • „Балада за Георг Хених“ (В. Пасков)
 • Изборът и раздвоението
  • „Две души“ (П. Яворов)
  • „Потомка“ (Ел. Багряна)
  • „Честен кръст“ (Б. Христов)

В практикума са включени въпроси от всички произведения от програмата.

Цена и начини на плащане

Този практикум е достъпен за учениците, които посещават курса по БЕЛ на Учебен център "Регалия" за 12. клас.

Цената на практикума за неограничен достъп, с продължителност до зрелостния изпит по български език и литература, за ученици, които не посещават курса на Учебен център "Регалия", е 90 лв.

Начини на плащане:

- в брой, в офиса на учебния център (вижте на картата);

- с банков превод в полза на:

"Регалия груп" ООД
Банка: "Юробанк България" АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG22BPBI79401084081003
Основание: Практикум по български език и литература за зрелостници и името на ученика.

Може да превеждате от е-pay -> банкова сметка.

След като извършите плащането, е необходимо да изпратите e-mail съобщение на адрес regalia@abv.bg, съдържащо името на ученика; курса, за който е платено; училището, в което учи, както и телефонен номер за връзка.

До два работни дни след получаване на плащането ще бъдате включени в курса.

За допълнителна информация – тел. 02 979 38 42, 0888 428 444.

Вижте Примерен тест

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.