Накратко


Предлагаме ви примерни изпитни варианти по формата на Единния примерен изпит (ЕПИ), специална част, български език и литература, който е въведен като форма на кандидатстудентски изпит от УНСС - София.

От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин  изпитни варианти по формата на единния приемен изпит, обща част. Времето за работа и начинът на оценяване са съобразени с формата на ЕПИ за УНСС.

След приключване на всеки опит могат да се видят верните отговори на задачите, както и кратки обяснения към тях. Могат да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Цената на курса до датата на последния кандидатстудентски изпит в УНСС е 120 лв.

За подробности за курса и начини на записване вижте в описанието.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Описание Съдържание Примерен тест