Подготовка за ЕПИ - обща част

Електронен курс за подготовка за Единния приемен изпит, обща част, в УНСС - София.

Описание Съдържание Примерен тест

Подготовка за ЕПИ - български език и литература

Електронен курс за подготовка за Единния приемен изпит, специална част - български език и литература, в УНСС - София.

Описание Съдържание Примерен тест

Подготовка за ЕПИ - история на България

Електронен курс за подготовка за Единния приемен изпит, специална част - история на България, в УНСС - София.

Описание Съдържание Примерен тест

Подготовка за ЕПИ - география на България

Електронен курс за подготовка за Единния приемен изпит, специална част - география на България, в УНСС - София.

Описание Съдържание Примерен тест

Пробни изпити за кандидатстване в УНСС