Начин за плащане

Таксата за един ЕлЕПИ е 8 лв.

Начини на плащане:

- в брой, в офиса на учебния център:

София 1113, ул. "Акад. Бончев" бл. 8,
Институт по математика и информатика, стаи 214, 220 

(вижте на картата);

- с банков превод в полза на:

ЕТ "Регалия стил"
"Юробанк България" АД
IBAN BG94BPBI79401032508202
BIC BPBIBGSF

Основание: Пробен изпит за УНСС - предмит ("Български език и литература", "История на България" или "География на България") и името на ученика.

Може да превеждате от е-pay -> банкова сметка.

След извършване на плащането е необходимо да изпратите e-mail съобщение на адрес regalia@abv.bg, съдържащо имената на ученика и курса, за който е платено.

До 24 часа след получаване на плащането ще бъдeте включени в курса.

За допълнителна информация – тел. (02)979-38-42 ; 0888 428 444.

Последно модифициране: Tuesday, 8 January 2019, 12:44