Описание на курса "Подготовка за ЕПИ - история на България"

Единен приемен изпит за кандидатстване в УНСС - София

Обща част:
Модул 1 - "Български език и езикова култура" (20 въпроса)
Модул 2 - "Математика - основи" (20 въпроса)

Специална част:
Модул 3 (40 въпроса) по избор: "Математика"; "Български език и литература"; "География на България"; "История на България"; "Икономика".

Кандидат-студентите решават тестове от двете части. Общата част е задължителна за всички, а Специалната част е по избор.

Общата продължителност на ЕПИ (Обща и Специална част) е 3 (три) астрономически часа.

Предлаганият курс е за подготовка за ЕПИ - история на България

От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин  изпитни варианти по формата на единния приемен изпит, обща част. Времето за работа и начинът на оценяване са съобразени с формата на ЕПИ за УНСС.

След приключване на всеки опит могат да се видят верните отговори на задачите, както и кратки обяснения към тях. Могат да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Базата с въпроси, които използваме, е достатъчно пълна, за да покрие материала от програмата за конкурсния изпит.

Чрез online курса имате възможност много лесно и на достъпна цена да допълните и проверите вашите знания, във формат, съобразен с изпитния. Въпросите, които имате възможност да решавате, са такива, каквито реално могат да Ви се паднат по време на изпитния тест.

Вижте Примерен изпитен вариант

Вярваме, че многократното решаване на изпитни варианти ще помогне на кандидат-студентите да усвоят и затвърдят изпитния материал и да придобият увереност в собствените си сили.

Цената на курса за неограничен достъп, с продължителност до датата на последния кандидатстудентски изпит, е 120 лв.

При записване на два курса за подготовка за ЕПИ се ползват 20% отстъпка, т.е. цената е 96 лв. за всеки от курсовете.

При записване на три курса за подготовка за ЕПИ се ползват 25% отстъпка, т.е. цената е 90 лв. за всеки от курсовете.

Начини на плащане:

- в брой, в офиса на учебния център:

София 1113, ул. "Акад. Бончев" бл. 8,
Институт по математика и информатика, стаи 214, 220 

(вижте на картата);

- с банков превод в полза на:

ЕТ "Регалия стил"
Банка: "Юробанк България" АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG94BPBI79401032508202

Основание: ЕПИ - История на България и името на ученика.

Може да превеждате от е-pay -> банкова сметка.

След извършване на плащането е необходимо да изпратите e-mail съобщение на адрес regalia@abv.bg, съдържащо имената на ученика; курса, за който е платено; училището, в което учи, както и телефонен номер за връзка.

До 24 часа след получаване на плащането ще бъдете включени в курса.

За допълнителна информация – тел. (02)979-38-42 ; 0888 428 444. 

Последно модифициране: Friday, 29 May 2020, 11:36