Примерен изпитен тест вариант за ЕПИ - обща част

Примерен изпитен тест вариант за ЕПИ - обща част

Щракнете върху http://www.regalia6.eu/moodle_new/moodle/mod/quiz/view.php?id=22, за да отворите ресурса.