Примерен изпитен вариант за ЕПИ - български език и литература

Примерен изпитен вариант за ЕПИ - български език и литература

Щракнете върху http://www.regalia6.eu/moodle_new/moodle/mod/quiz/view.php?id=61, за да отворите ресурса.