Примерен изпитен вариант за ЕПИ - история на България

Примерен изпитен вариант за ЕПИ - история на България

Щракнете върху http://www.regalia6.eu/moodle_new/moodle/mod/quiz/view.php?id=87, за да отворите ресурса.