Практикумът по математика е разделен на три части:

  1. Тест-практикум - тестът, генериран наново при всеки нов опит, е с въпроси от целия материал и е подходящ за финалния етап на подготовка. Тази част ще бъде достъпна след 6 януари 2024 г.
  2. Тест по формата на изпита за Американския колеж - тестът, генериран наново при всеки нов опит, е с въпроси върху целия учебен материал за по-кратко време и е подходящ за развиване на учения за по-експедитивно решаване на тестови задачи. Тази част e достъпна след 6 януари 2024 г.
  3. Задачи с практико-приложен характер - практико-приложените задачи са особено подходящи при подготовка за втората част на изпита за НВО в 7. клас. Тази част ще бъде достъпна през цялата учебна година.

Теми от учебно-изпитната програма по математика за 7. клас

Цена и начини на плащане

За допълнителна информация – тел. 02 979 38 42, 0888 428 444.

Вижте Примерен тест

Включените задачи покриват целия изпитен материал. Препоръчваме активна работа на финалния етап на подготовката.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.