Практикумът по български език и литература е разделен на три части:

  1. Тест-практикум - тестът, генериран наново при всеки нов опит, е с въпроси от целия материал и е подходящ за финалния етап на подготовка. Тази част ще бъде достъпна след 6 януари 2024 г.
  2. Тестове по БЕЛ - стъпка по стъпка - тестовете са по формата на първата част на изпитите за НВО, разделени са по теми и са по-подходящи за подготовка по време на учебната година. Тази част e достъпна през цялата учебна година.
  3. Тестове върху целия учебен материал - тестовете са по формата на първата част на изпитите за НВО и са върху целия учебен материал. Тази част ще бъде достъпна след 1 май 2024 г.

Теми от учебно-изпитната програма по български език за 7. клас

Теми от учебно-изпитната програма по литература за 7. клас

В практикума са включени всички произведения в програмата.

Цена и начини на плащане

За допълнителна информация – тел. 02 979 38 42, 0888 428 444.

Вижте Примерен тест

Включените задачи покриват целия изпитен материал. Препоръчваме активна работа на финалния етап на подготовката.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.