Занятие №19 по математика, проведено на 13.02.2021 г.

Достъп се предоставя само на отсъствалите от занятието ученици.