Накратко

Предлагаме ви примерен тест със задачи по български език и литература за 7. клас. Той се състои от 20 въпроса. Може да бъдат направени неограничен брой опити, като при всеки опит  дистракторите към въпросите се разбъркват.

Този тест е част от Практикум по български език и литература за 7. клас.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Накратко

Изпитът по математика за външно оценяване за 7. клас е под формата на тест, включващ 23 задачи, от които 18 с избираем отговор, 2 с кратък свободен отговор и 3 с разширен свободен отговор. Практикумът по математика за 7. клас е предназначен за затвърждаване на уменията, необходими за решаване на задачите с избираем отговор.

Включени са типови задачи в различни варианти, като по-голямата част от тях са с кратки решения.

С помощта на този практикум учениците ще видят различни варианти на изпитни задачи и ще подобрят уменията си за решаването им, като крайната цел е постигане на максимален резултат на изпита.

Към голяма част от задачите са дадени кратки решения.

Предлагаме ви примерен тест със задачи по математика. Той се състои от 18 въпроса.

Този тест е част от Практикум по математика за 7. клас. Подробности може да видите в описанието.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Накратко

Предлагаме ви примерен тест със задачи по български език и литература за ДЗИ. Той се състои от 24 въпроса. Може да бъдат направени неограничен брой опити, като при всеки опит въпросите и дистракторите към тях се разбъркват.

Този тест е част от Изпитен практикум по български език и литература за зрелостници. Подробности може да видите в описанието.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Накратко

Анализът на резултатите от пробните изпити показа, че голяма част от учениците не познават достатъчно добре литературните произведения, включени в изпитната програма. Това ни провокира да създадем този практикум за решаване на тестови задачи по литература.

Предлагаме ви примерен тест със задачи по литература. Той се състои от 22 въпроса. Може да бъдат направени неограничен брой опити, като при всеки опит въпросите и дистракторите към тях се разбъркват.

Този тест е част от Практикум по литература за 7. клас. Подробности може да видите в описанието.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Накратко


Предлагаме ви примерен изпитен вариант по формата на Единния примерен изпит (ЕПИ) - обща част, за УНСС - София.

Накратко


Предлагаме ви примерен тестови вариант по формата на Единния примерен изпит (ЕПИ) - специална част, български език и литература, за УНСС - София.

Накратко


Предлагаме ви примерен тестови вариант по формата на Единния примерен изпит (ЕПИ) - специална част, история на България, за УНСС - София.

Накратко


Предлагаме ви примерен тестови вариант по формата на Единния примерен изпит (ЕПИ) - специална част, география на България, за УНСС - София.