Описание на курса

Включени са тестови задачи с избираем отговор по български език и по литература по формата на изпита за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас.

С ясното съзнание, че само верният отговор не е достатъчен, екипът от нашите преподаватели подготви обяснения и коментари към почти всички задачи по български език. По този начин учениците могат не само да проверят, но и да допълнят своите знания.

Анализът на резултатите от проведените пробни изпити показа, че голяма част от седмокласниците не познават достатъчно добре литературните произведения, включени в изпитната програма. Решавайки задачите от предлагания практикум, те ще могат да попълнят евентуалните пропуски по литература.

От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин тестови варианти по български език и литература за 7. клас. След приключване на всеки опит може да се видят верните отговори на задачите, както и коментари към задачите по български език. Може да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Обучение чрез практика

Всеки тестови вариант съдържа 20 различни по сложност въпроса, които по формат съответстват на задачите по български език и литература от изпита за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас. Времето за работа върху тях е 30 минути. След приключване на работата върху теста може да се видят посочените отговори и верните отговори на всяка от задачите. 

Могат да се генерират неограничен брой тестове.

Базата с въпроси, която използваме, е достатъчно пълна, за да покрие материала от изпитната програма по български език и литература.

Теми от учебно-изпитната програма по български език за 7. клас

1. Синтактична структура на изречението
2. Пунктуационни правила
3. Вид на глагола
4. Наклонение на глагола
5. Фразеологични словосъчетания
6. Лексикални норми - уместна употреба на думите
7. Цитиране

Произведения от учебно-изпитната програма за 7. клас

Христо Ботев "На прощаване в 1868 г."
Иван Вазов "Немили–недраги";
"Една българка";
"Опълченците на Шипка";
"Българският език"
Елин Пелин "По жътва"
Йордан Йовков "По жицата"
Алеко Константинов "Бай Ганьо"; "До Чикаго и назад"
Пенчо Славейков "Неразделни"
Пейо Яворов "Заточеници"

В практикума са включени въпроси от всички произведения от програмата.

Цена и начини на плащане

Този практикум е достъпен за учениците, които посещават курса по български език и литература за 7. клас на Учебен център "Регалия".

Цената на практикума за неограничен достъп, с продължителност до изпита по български език и литература, за ученици, които не посещават курса на Учебен център "Регалия", е 40 лв.

Общата цена при закупуване на практикума по български език и литература и практикума по математика е 60 лв.

Начини на плащане:

- в брой, в офиса на учебния център (вижте на картата);

- с банков превод в полза на:

ЕТ "Регалия стил"
Банка: "Юробанк България" АД
клон София, офис Дървеница
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG94BPBI79401032508202
Основание: Практикум по български език и литература за 7. клас и името на ученика.

Може да превеждате от е-pay -> банкова сметка.

След като извършите плащането, е необходимо да изпратите e-mail съобщение на адрес regalia@abv.bg, съдържащо името на ученика и курса, в който да бъде включен.

За допълнителна информация – тел. 02 979 38 42, 0888 428 444.

Вижте Примерен тест

Курсът ще бъде достъпен след 5 януари 2018 г.

Включените задачи покриват целия изпитен материал. Ето защо препоръчваме активна работа на финалния етап на подготовката.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.