Добре дошли на страницата за електронно обучение на Учебен център "Регалия"

Тук ще имате възможност да се обучавате по утвърдената и успешна методика на учебния център от всяка точка на България и в удобно за вас време.

Предимства на електронното обучение

  • Свобода
   Можете да се обучавате от всяка точка на света, в която има интернет. Няма никакво ограничение по населено място или часова зона. Курсовете са достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Можете да учите от дома или училище, без да губите време в придвижване.

  • Ефективен метод за подготовка за изпити
   Нашите уроци покриват напълно целия учебен материал, необходим за подготовка за съответния изпит. Упражненията и примерните изпитни варианти могат да се повтарят многократно до добиване на пълна увереност в силите на обучаемия.

  • Инсталация
   Курсовете са изцяло онлайн и за работа с тях е необходим само браузър, какъвто има всеки компютър. Не е необходимо да се инсталира софтуер от потребителя.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.Курс на Регалия - 7. клас


Този курс е предназначен за учениците на Учебен център "Регалия", град София и град Стара Загора. В него периодично ще бъдат предлагани тренировъчни тестови варианти за подготовка за кандидатстване след 7. клас.

Курсът е задължителен за учениците на Учебен център "Регалия".
Регистрацията в сайта за електронно обучение на учениците от курса се прави от Учебния център.


За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.


Практикум по български език и литература за 7. клас

Предлагаме Ви практически курс за подготовка за изпита за външно оценяване по български език и литература за 7. клас.

С помощта на този практикум учениците ще видят различни варианти на изпитни задачи и ще подобрят уменията си за решаването им, като крайната цел е постигане на максимален резултат на изпита.

Към голяма част от задачите по български език са дадени обяснения и коментари на правилния отговор.

Примерен тестови вариант

Курсът е задължителен за учениците на Учебен център "Регалия".
Регистрацията в сайта за електронно обучение на учениците от курса се прави от Учебния център.

За ученици, които не посещават школата, практикумът ще бъде достъпен срещу заплащане.

Практикумът ще бъде активен след
6 януари 2021 г.


За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.


Практикум по математика за 7. клас

Предлагаме Ви практически курс за подготовка за изпита за външно оценяване по математика за 7. клас.

С помощта на този практикум учениците ще видят различни варианти на изпитни задачи и ще подобрят уменията си за решаването им, като крайната цел е постигане на максимален резултат на изпита.

Към голяма част от задачите са дадени кратки решения.

Примерен тестови вариант

Курсът е задължителен за учениците на Учебен център "Регалия".
Регистрацията в сайта за електронно обучение на учениците от курса се прави от Учебния център.

За ученици, които не посещават школата, практикумът ще бъде достъпен срещу заплащане.

Практикумът ще бъде активен след
6 януари 2021 г.


За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.


Изпитен практикум по български език и литература за зрелостници

Предлагаме Ви практически курс за подготовка за зрелостния изпит по български език и литература.

С помощта на този практикум учениците ще видят различни варианти на изпитни задачи и ще подобрят уменията си за решаването им, като крайната цел е постигане на максимален резултат на изпита.

Към голяма част от задачите по български език са дадени обяснения и коментари на правилния отговор.

Цената на курса за ученици, които не посещават школата на Учебен център "Регалия", е 80 лв.

Примерен тестови вариант

Този практикум е достъпен за учениците, които посещават курса по БЕЛ на Учебен център "Регалия" за 12. клас.


Примерен изпитен вариант за ЕПИ - обща част

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Електронен курс за подготовка за единния приемен изпит, обща част, в УНСС - София.

 

Подготовка за ЕПИ - обща част


От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин  изпитни варианти по формата на единния приемен изпит, обща част. Времето за работа и начинът на оценяване са съобразени с формата на ЕПИ за УНСС.

След приключване на всеки опит могат да се видят верните отговори на задачите, както и кратки обяснения към тях. Могат да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Цената на курса за неограничен достъп до датата на последния кандидатстудентски изпит в УНСС е 120 лв.

 Примерен изпитен вариант за ЕПИ - български език и литература

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Електронен курс за подготовка за единния приемен изпит, специална част - български езк и литература, в УНСС - София.

 

Подготовка за ЕПИ - български език и литература


От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин  изпитни варианти по формата на единния приемен изпит, специална част - български език и литература. Времето за работа и начинът на оценяване са съобразени с формата на ЕПИ за УНСС.

След приключване на всеки опит могат да се видят верните отговори на задачите, както и кратки обяснения към тях. Могат да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Цената на курса за неограничен достъп до датата на последния кандидатстудентски изпит в УНСС е 120 лв.

 Примерен изпитен вариант за ЕПИ - история на България

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Електронен курс за подготовка за единния приемен изпит, специална част - история на България, в УНСС - София.

 

Подготовка за ЕПИ - история на България


От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин  изпитни варианти по формата на единния приемен изпит, специална част - история на България. Времето за работа и начинът на оценяване са съобразени с формата на ЕПИ за УНСС.

След приключване на всеки опит могат да се видят верните отговори на задачите, както и кратки обяснения към тях. Могат да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Цената на курса за неограничен достъп до датата на последния кандидатстудентски изпит в УНСС е 120 лв.

 Примерен изпитен вариант за ЕПИ - география на България

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Електронен курс за подготовка за единния приемен изпит, специална част - география на България, в УНСС - София.

 

Подготовка за ЕПИ - география на България


От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин  изпитни варианти по формата на единния приемен изпит, специална част - география на България. Времето за работа и начинът на оценяване са съобразени с формата на ЕПИ за УНСС.

След приключване на всеки опит могат да се видят верните отговори на задачите, както и кратки обяснения към тях. Могат да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Цената на курса за неограничен достъп до датата на последния кандидатстудентски изпит в УНСС е 120 лв.

 Пробни изпити за УНСС

Предлагаме Ви пробни изпити по формата на ЕлЕПИ за УНСС. Целта им е предварителна проверка на знанията и запознаване с атмосферата на електронния изпит. 


Курс на Регалия по математика за 4. клас

Този курс е предназначен за учениците от 4. клас на Учебен център "Регалия". В него периодично ще бъдат предлагани тренировъчни тестови варианти за подготовка за математически състезания и кандидатстване в математически гимназии след 4. клас.

Регистрацията в сайта за електронно обучение на учениците от курса се прави от Учебния център.  Site news

  (Все още няма теми за дискусия в този форум)