Добре дошли на страницата за електронно обучение на Учебен център "Регалия"

Тук ще имате възможност да се обучавате по утвърдената и успешна методика на учебния център от всяка точка на България и в удобно за вас време.

Предимства на електронното обучение

  • Свобода
   Можете да се обучавате от всяка точка на света, в която има интернет. Няма никакво ограничение по населено място или часова зона. Курсовете са достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Можете да учите от дома или училище, без да губите време в придвижване.

  • Ефективен метод за подготовка за изпити
   Нашите уроци покриват напълно целия учебен материал, необходим за подготовка за съответния изпит. Упражненията и примерните изпитни варианти могат да се повтарят многократно до добиване на пълна увереност в силите на обучаемия.

  • Инсталация
   Курсовете са изцяло онлайн и за работа с тях е необходим само браузър, какъвто има всеки компютър. Не е необходимо да се инсталира софтуер от потребителя.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.


За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.


Комбинирано онлайн състезание на Учебен център "Регалия" за учениците от 6. клас - 28 май 2016 г.

В края на всяка учебна година Учебен център "Регалия" организира състезание за учениците от 6. клас. В него могат да участват ученици от цялата страна.

Състезанието е в две части (български език и математика) - тестови задачи с избираем отговор.

Вижте задачите от състезанието през минали години.Курс на Регалия - 7. клас


Този курс е предназначен за учениците на Учебен център "Регалия", град София и град Стара Загора. В него периодично ще бъдат предлагани тренировъчни тестови варианти за подготовка за кандидатстване след 7. клас.

Курсът е задължителен за учениците на Учебен център "Регалия".
Регистрацията в сайта за електронно обучение на учениците от курса се прави от Учебния център.Въпроси на деня за 7. клас


Всеки ден до датата на изпитите за външно оценяване ви предлагаме по една нова тестова задача по български език, по литература и по математика за 7. клас. Надяваме се тези задачи да ви помогнат да се представите по-добре на конкурсните изпити.

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.


За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.


Практикум по български език и литература за 7. клас

Предлагаме Ви практически курс за подготовка за изпита за външно оценяване по български език и литература за 7. клас.

С помощта на този практикум учениците ще видят различни варианти на изпитни задачи и ще подобрят уменията си за решаването им, като крайната цел е постигане на максимален резултат на изпита.

Към голяма част от задачите по български език са дадени обяснения и коментари на правилния отговор.

Цената на курса за ученици, които не посещават школата на Учебен център "Регалия", е 40 лв.

Примерен тестови вариант

Курсът е задължителен за учениците на Учебен център "Регалия".
Регистрацията в сайта за електронно обучение на учениците от курса се прави от Учебния център.

Курсът ще бъде достъпен след 5 януари 2017 г.


За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.


Практикум по математика за 7. клас

Предлагаме Ви практически курс за подготовка за изпита за външно оценяване по математика за 7. клас.

С помощта на този практикум учениците ще видят различни варианти на изпитни задачи и ще подобрят уменията си за решаването им, като крайната цел е постигане на максимален резултат на изпита.

Към голяма част от задачите са дадени кратки решения.

Цената на курса за ученици, които не посещават школата на Учебен център "Регалия", е 40 лв.

Примерен тестови вариант

Курсът е задължителен за учениците на Учебен център "Регалия".
Регистрацията в сайта за електронно обучение на учениците от курса се прави от Учебния център.

Курсът ще бъде достъпен след 5 януари 2017 г.


За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.


Практикум по български език и литература за зрелостници

Предлагаме Ви практически курс за подготовка за зрелостния изпит по български език и литература.

С помощта на този практикум учениците ще видят различни варианти на изпитни задачи и ще подобрят уменията си за решаването им, като крайната цел е постигане на максимален резултат на изпита.

Към голяма част от задачите по български език са дадени обяснения и коментари на правилния отговор.

Цената на курса за ученици, които не посещават школата на Учебен център "Регалия", е 50 лв.

Примерен тестови вариант

Този практикум е достъпен за учениците, които посещават курса по БЕЛ на Учебен център "Регалия" за 12. клас.


Примерен изпитен вариант за ЕПИ - обща част

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Електронен курс за подготовка за единния приемен изпит, обща част, в УНСС - София.

 

Подготовка за ЕПИ - обща част


От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин  изпитни варианти по формата на единния приемен изпит, обща част. Времето за работа и начинът на оценяване са съобразени с формата на ЕПИ за УНСС.

След приключване на всеки опит могат да се видят верните отговори на задачите, както и кратки обяснения към тях. Могат да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Цената на курса за неограничен достъп до датата на последния кандидатстудентски изпит в УНСС е 120 лв.Примерен изпитен вариант за ЕПИ - български език и литература

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Електронен курс за подготовка за единния приемен изпит, специална част - български езк и литература, в УНСС - София.

 

Подготовка за ЕПИ - български език и литература


От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин  изпитни варианти по формата на единния приемен изпит, специална част - български език и литература. Времето за работа и начинът на оценяване са съобразени с формата на ЕПИ за УНСС.

След приключване на всеки опит могат да се видят верните отговори на задачите, както и кратки обяснения към тях. Могат да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Цената на курса за неограничен достъп до датата на последния кандидатстудентски изпит в УНСС е 120 лв.Примерен изпитен вариант за ЕПИ - история на България

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Електронен курс за подготовка за единния приемен изпит, специална част - история на България, в УНСС - София.

 

Подготовка за ЕПИ - история на България


От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин  изпитни варианти по формата на единния приемен изпит, специална част - история на България. Времето за работа и начинът на оценяване са съобразени с формата на ЕПИ за УНСС.

След приключване на всеки опит могат да се видят верните отговори на задачите, както и кратки обяснения към тях. Могат да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Цената на курса за неограничен достъп до датата на последния кандидатстудентски изпит в УНСС е 120 лв.Примерен изпитен вариант за ЕПИ - география на България

За да могат да се използват ресурсите на сайта, е необходима регистрация. Тя е безплатна и отнема съвсем малко време.

Електронен курс за подготовка за единния приемен изпит, специална част - география на България, в УНСС - София.

 

Подготовка за ЕПИ - география на България


От база данни с примерни тестови задачи се генерират по случаен начин  изпитни варианти по формата на единния приемен изпит, специална част - география на България. Времето за работа и начинът на оценяване са съобразени с формата на ЕПИ за УНСС.

След приключване на всеки опит могат да се видят верните отговори на задачите, както и кратки обяснения към тях. Могат да се генерират неограничен брой варианти, като при всеки нов опит задачите се променят, а дистракторите към тях се разбъркват. Това може да продължи до изчерпване на цялата база с въпроси, решаването на всички въпроси без грешка и получаване на максимален резултат.

Цената на курса за неограничен достъп до датата на последния кандидатстудентски изпит в УНСС е 120 лв.Пробни изпити за УНСС

Предлагаме Ви пробни изпити по формата на ЕлЕПИ за УНСС. Целта им е предварителна проверка на знанията и запознаване с атмосферата на електронния изпит. 


Курс на Регалия по математика за 4. клас

Този курс е предназначен за учениците от 4. клас на Учебен център "Регалия". В него периодично ще бъдат предлагани тренировъчни тестови варианти за подготовка за математически състезания и кандидатстване в математически гимназии след 4. клас.

Регистрацията в сайта за електронно обучение на учениците от курса се прави от Учебния център.  Site news

  (Все още не са публикувани никакви новини)